Golden Hearts Group NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI – Golden Hearts Group

NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI

Cơ thể chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ, với nhiều nguồn năng lượng khác nhau như: 7 trung tâm năng lượng (7 luân xa) tương tứng với 7 màu sắc của 7 sắc cầu vồng trên bầu trời. Năng lượng Âm và Dương luôn tồn tại song song trong cơ thể chúng ta, chúng gắn bó mật thiết với nhau, vận động và chuyển hóa cho nhau. Âm & Dương tương ứng với trời và đất trong vũ trụ. Còn nhiều nguồn năng lượng khác mà môn NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI một trong những môn trong nghành khoa học tâm thức sẽ phát triển. Hiểu được các nguồn năng lượng này giúp bạn biết cách quản trị năng lượng bản thân hiệu quả để làm chủ cuộc đời.

Tại đây năng lượng con người không còn trừu tượng mà nó được hiện ra bằng những hình ảnh 3D; với kỹ thuật công nghệ hiện đại từ Mỹ, cho bạn thấy 7 trung tâm năng lượng trong bạn đang như thế nào? Năng lượng ÂM, DƯƠNG có đang cân bằng? năng lượng từ bên trong bạn tỏa ra như thế nào; năng lượng lãnh đạo (khả năng lãnh đạo) của bạn phát triển thế nào? khả năng kiểm soát cảm xúc và bản chất thực bạn là ai?

Các nguồn năng lượng có mối quan hệ mật thiết với cơ thể vật lý ảnh hưởng đến sức khỏe về cơ thể, các cơ quan nội tạng, cột sống, tuyến nội tiết, Ảnh hưởng đến sức khỏe về tâm trí, tinh thần: những tiềm ẩn căng thẳng, khả năng lãnh đạo, vùng năng lượng Tâm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tinh thần (chỉ số EQ). Chính vì vậy, việc nhận diện và quản trị năng lượng là cần thiết trong cuộc sống hiện đại, có quá nhiều biến đổi, nhiều năng lượng tiêu cực và không khí quanh ta với nhiều tạp nhiễm của môi trường. Một phương pháp giúp bạn tự bảo vệ chính mình.

Xem thêm chi tiết tại: http://www.khitammeditation.com.vn/kiem-tra-nang-luong